Logo
EN VN
Ship
Top
So Luoc Ve Cong Ty
So Do To Chuc
Tu Van & Giam Sat
Van Tai Bien
Dich Vu
Lien He
Consultancy
 

CÔNG TY CỒ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT HÀNG HẢI

Văn Phòng:
19 Lê Thành Phương ,
Tp. Nha Trang,
Việt Nam.
Tel:            +84 58 822 381 – 560 355
Fax:            +84 58 822 816

Chi Nhánh:
29 Đoàn Như Hài, Q. 4,
Tp. Hồ Chí Minh,
Việt Nam..
Tel:             +84 8 826 2885 – 826 8875
Fax:             +84 8 826 1778
Email:         info@inserco.com.vn
Web site:    www.inserco.com.vn

 

 

 

 

A. GIỚI THIỆU CHUNG:
Chúng tôi, Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Kỹ Thuật Hàng Hải (INSERCO) là thành viên của Tổng Công Ty Hàng Hải Việt Nam-VINALINES.

INSERCO được thành lập năm 1999 và cổ phần hóa năm 2004 có chi nhánh cũng như mạng lưới văn phòng tại các thành phố lớn cũng tại các cảng biển ở Việt Nam.

B. HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY:
- Tư vấn về giám định hàng hải
- Nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ khoa học kỹ thuật hàng hải.
- Tư vấn kỹ thuật, giám sát sửa chữa & đóng mới tàu biển
- Kinh doanh dịch vụ hàng hải ( bao gồm: đại lý tàu biển, đại lý vận tải đường biển, cung ứng tàu biển)
- Vận tải biển
- Môi giới tàu biển
- Quản lý kỹ thuật
- Đào tạo và cung ứng thuyền viên
- Quản lý xây dựng công trình

C. NGUỒN NHÂN LỰC:
Cán bộ của Công ty chúng tôi là những người được đào tạo chính qui tại các trường Đại học trong và ngoài nước và có nhiều năm kinh nghiệm ở các ngành nghề như:
- Điều khiển tàu biển
- Khai thác máy tàu biển
- Vỏ tàu, máy tàu
- Cơ khí tàu thuyền
- Kinh tế , ngoại thương
- Quản trị tài chính , ngân hàng

GL
VR
Vinalines
Bao Minh
Copyright © 2008 INSERCO, All rights reserved.